Klassen

Klasse 1a:

14 Schülerinnen und Schüler
Klassenleiterin: Frau Ulrike Schmitz

Klasse 1b:

14 Schülerinnen und Schüler
Klassenleiterin: Frau Claudia Lauer

Klasse 2a:

15 Schülerinnen und Schüler
Klassenleiter: Herr Daniel Conrad

Klasse 2b:

13 Schülerinnen und Schüler
Klassenleiterin: Frau Katharina Caspar

Klasse 3:

22 Schülerinnen und Schüler
Klassenleiterin: Frau Sandra Wiemann

Klasse 4:

19 Schülerinnen und Schüler
Klassenleiterin: Herr Klaus Arens